Kết quả xét tốt nghiệp đợt xét tháng 7 năm 2017

 Các bạn sinh viên vào liên kết sau để xem:

Kết quả xét bao gồm 4 sheet: Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp (Dự kiến); Danh sách sinh viên đang chờ kết quả xác minh chứng chỉ ngoại ngữ; Danh sách sinh viên còn nợ chứng chỉ ngoại ngữ, danh sách sinh viên nộp chứng chỉ ngoại ngữ qua email thầy Hồ (sẽ cập nhật vào cuối ngày 13/07/2017). Kết quả xét tốt nghiệp cập nhật hằng ngày (nếu có) sẽ đưa vào liên kết trên để các bạn sinh viên tiện theo dõi.

Các bạn sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp vui lòng kiểm tra lại thông tin: họ tên, ngày sinh, nơi sinh, xếp loại tốt nghiệp. Đây là những thông tin quan trọng sẽ in trên văn bằng.

Thông tin thắc mắc, phản hồi, sinh viên vui lòng gửi email với tiêu đề: MSSV_Thắc mắc xét tốt nghiệp tháng 7 năm 2017 về email Phòng Đào tạophongdaotao@uel.edu.vn

Hạn cuối nhận các phản hồi: 16h00 ngày 13/07/2017
Phòng Đào tạo không giải quyết các trường hơp sinh viên phản hồi sau thời hạn nêu trên.

Tổng truy cập: 371,926

33,398