Cập nhật danh sách Nhận và Trả Điểm I

Danh sách Nhận và Trả điểm I tại đây:

Tải mẫu phiếu đăng ký Nhận và Trả I tại đây:

Mọi thắc mắc về Nhận và Trả điểm I, sinh viên liên hệ Thầy Lê Quốc Nguyên (Email nguyenlq@uel.edu.vn hoặc 08.37244551).


Tổng truy cập: 435,096

39,929