Thông báo về việc nộp chứng chỉ ngoại ngữ phục vụ đợt xét tốt nghiệp tháng 4/2017

Nhằm phục vụ cho việc xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa K11, K12 và K13 (học vượt) đợt tháng 04/2017. Nay phòng Đào tạo (P.ĐT) thông báo đến sinh viên các khóa về việc nộp chứng chỉ ngoại ngữ, bằng Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT), và 4 tấm hình 3x4 chuẩn passport (cụ thể theo file đính kèm)
Download File thông báo


Tổng truy cập: 446,098

42,863