Liên hệ giải đáp và tiếp nhận khiếu nại

Thông tin liên hệ chung của Phòng Đào tạo.

Email: phongdaotao@uel.edu.vn;

Điện thoại: 08 37244555 – 6311 (hệ chính quy) hoặc 6313 (hệ vừa làm vừa học).

Thông tin liên hệ cụ thể tại Phòng Đào tạo

Quản lý:

Nguyễn Thanh Trọng – Trưởng phòng (trongnt@uel.edu.vn – 08 37244555 – 6315)

Cù Xuân Tiến – Phó Trưởng phòng (tiencx@uel.edu.vn08 37244555 – 6315)

Chuyên viên:

Trần Tân Anh Phương (phuongtta@uel.edu.vn08 37244555 – 6311)

 • Quản lý việc đăng ký môn học, danh sách các lớp;

Trương Nguyễn Kiều Nhung (nhungtnk@uel.edu.vn08 37244555 – 6313)

 • Thư ký đề án Đào tạo Cử nhân tài năng;
 • Thư ký đề án Đào tạo Song bằng;

Đỗ Văn Thắng (thangdv@uel.edu.vn08 37244555 – 6313)

 • Quản lý việc tuyển sinh, xét tốt nghiệp và Công nhận tốt nghiệp hệ Vừa làm vừa học

Nguyễn Văn Tuyên (tuyennv@uel.edu.vn08 37244555 – 6311)

 • Hỗ trợ nhập điểm thi, quản lý điểm;
 • Hỗ trợ xét cảnh cáo học vụ;
 • Xét công nhận tốt nghiệp;
 • Hỗ trợ In bằng tốt nghiệp;

Nguyễn Quang Trung  (trungnq@uel.edu.vn08 37244555 – 6311)

 • Tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại điểm;
 • Nhập điểm thi, quản lý điểm;
 • Xét cảnh cáo học vụ;
 • Quản lý phôi bằng, In, cấp phát bằng tốt nghiệp;

Thái Phạm Phương Thùy  (thuytpp@uel.edu.vn08 37244555 – 6311)

 • Hỗ trợ quản lý đăng ký môn học;
 • Tiếp nhận xử lý đơn, phiếu yêu cầu của sinh viên nộp trực tiếp tại phòng: bảo lưu, tạm dừng, tiếp nhận, chuyển trường, gia hạn…;
 • Xét miễn, giảm học phần Ngoại ngữ, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng;
 • Kiểm tra điều kiện xét tốt nghiệp: Chứng chỉ ngoại ngữ, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng;
 • Thư ký đề án chương trình Chất lượng cao với học phí tương ứng;

Châu Văn Hồ  (hocv@uel.edu.vn08 37244555 – 6311)

 • Lập kế hoạch học tập năm học;
 • Quản lý thời khóa biểu từng học kỳ;
 • Lập thời khóa biểu và quản lý chương trình đào tạo hệ Vừa làm - vừa học

Lê Quốc Nguyên  (nguyenlq@uel.edu.vn08 37244555 – 6311)

 • Quản lý thời khoá biểu các học kỳ;
 • Bố trí phòng học bù, phòng sinh hoạt đoàn - hội;
 • Quản lý học phần giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng;
 • Tiếp nhận và xử lý hồ sơ Nhận I và Trả I, in bảng điểm trả I;
 • Tiếp nhận đăng ký và in bảng điểm, giấy chứng nhận hoàn thành khoá học.


Tổng truy cập: 435,088

39,921