Cập nhật danh sách Nhận và Trả Điểm I

Danh sách Nhận và Trả điểm I tại đây:

Tải mẫu phiếu đăng ký Nhận và Trả I tại đây:

Quy trình xử lý hồ sơ về điểm chưa hoàn tất (điểm I) 


Mọi thắc mắc về Nhận và Trả điểm I, sinh viên liên hệ Thầy Lê Quốc Nguyên   (Email nguyenlq@uel.edu.vn hoặc 08.37244551).


Tổng truy cập: 476,988

39,634