THÔNG BÁO Về việc điều chỉnh dữ liệu đăng ký môn học các Khóa HK2 (năm học 2019-2020) – ĐH Chính quy

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh dữ liệu đăng ký môn học các Khóa

HK2 (năm học 2019-2020) – ĐH Chính quy

 Sau khi tổng hợp dữ liệu đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2019-2020, Phòng Đào tạo (P.ĐT) thông báo đến tất cả sinh viên các Khóa về việc kiểm tra và điều chỉnh thông tin đăng ký môn học, cụ thể như sau:

  1. Kiểm tra dữ liệu ĐKMH

Sinh viên BẮT BUỘC phải kiểm tra tất cả kết quả đăng ký môn học (ĐKMH) của HK2(19-20) vì có sự thay đổi Thời khóa biểu chung của một số môn học thông qua tài khoản ĐKMH  tại trang web:

myuel.uel.edu.vn \ đăng nhập bằng email \ Học vụ \ Đăng ký học phần

  1. Điều chỉnh dữ liệu ĐKMH

Sau khi kiểm tra kết quả đăng ký, sinh viên có thể thực hiện chuyển đổi lớp học lại/ cải thiện/ học vượt – học bù, bổ sung và hủy môn học đã đăng ký trên tài khoản ĐKMH.

  1. Phương thức thực hiện

+ Chuyển lớp đăng ký hoặc hủy lớp đăng ký

Sinh viên phải kiểm tra thời khóa biểu (TKB) tổng hợp của HK2(19-20) để chuyển lớp đăng ký hoặc hủy đăng ký với các phân loại học lại, học vượt, học bù, cải thiện, Song bằng.

+ Chuyển môn hoặc đăng ký bổ sung môn tự chọn

Sinh viên khóa 17,18,19 đã đăng ký môn tự chọn thành công có thể chuyển môn, những sinh viên chưa kịp đăng ký hoặc đã đăng ký nhưng bị hủy do môn tự chọn không được mở lớp cũng có thể đăng ký bổ sung môn tự chọn khác.

  1.  Thời gian thực hiện

Từ 18h00 ngày 10/12/2019 đến 12h00 ngày 12/12/2019

  1. Lưu ý   

+ Môn Tiếng Anh (EN…): sinh viên không được học vượt hai cấp độ cùng lúc và việc đăng ký bậc tiếp theo tuân theo Quy định giảng dạy, học tập Tiếng Anh và chuẩn trình độ ngoại ngữ tại UEL áp dụng cho hệ Đại học chính quy từ K18 (gọi tắt là Quyết định số 1525/QĐ-ĐHKTL) (chi tiết xem tại website Phòng Đào tạo).

+  Sinh viên lớp đại trà không được đăng ký học với lớp Chất lượng cao (CLC), Tài năng, CLC hoàn toàn bằng Tiếng Anh và ngược lại sinh viên lớp CLC và Ca không được đăng ký học các môn học lần đầu tiên với các lớp đại trà (nếu sinh viên vẫn cố tình đăng ký sai, PĐT sẽ tự hủy mà không cần thông báo đến sinh viên).

+  Các môn có điểm trễ thì SV phải đăng ký vào học kỳ sau hoặc đăng ký vào học kỳ hè, không được đăng ký bổ sung vào học kỳ đang diễn ra.

+ Nếu sinh viên gặp vấn đề khi đăng ký môn học (chỉ giải quyết trong thời hạn đăng ký được quy định ở mục 4) thì liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo (trong ngày làm việc, giờ hành chính).

+  Sinh viên muốn học vượt các môn như: báo cáo thực tập, môn học tốt nghiệp/ khóa luận thì phải tích lũy đủ >=100 tín chỉ tích lũy (không tính anh văn, giáo dục thể chất, quốc phòng).

Sinh viên theo dõi kết quả đăng ký qua tài khoản myuel.uel.edu.vn.

+  Sau 12h00 ngày 12/12/2019, SV sẽ không được điều chỉnh dữ liệu ĐKMH, và dữ liệu này sẽ là căn cứ để phòng Kế hoạch – Tài chính thu tiền  học phí (theo dõi thông báo đóng học phí của phòng Kế hoạch – Tài chính). Dự kiến trong HK2 (19-20), Trường sẽ triển khai việc sinh viên tự lựa chọn đóng học phí các môn học lại, học vượt, cải thiện, ngoài chương trình đào tạo đã đăng ký trên myuel.uel.edu.vn (Chi tiết Phòng Kế hoạch  - Tài chính sẽ có thông báo hướng dẫn cụ thể). Do đó, sinh viên cần thường xuyên kiểm tra và bảo mật tài khoản cá nhân trên myuel.uel.edu.vn một cách cẩn trọng.

Nơi nhận:

- SV các khóa (t/h);

- Ban Giám hiệu (t/t);

- P. KHTC (t/t);

- Lưu: VT, ĐT.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Trần Tân Anh Phương

               Tổng truy cập: 856,761

98,763