THÔNG BÁO Về việc đăng ký thi xếp lớp Tiếng Anh đầu vào lần 2 – Khóa 19 – Đại học chính quy

Download File thông báo
Download File Kết quả thi xết lớp đầu vào K19

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký thi xếp lớp Tiếng Anh đầu vào lần 2 – Khóa 19 – Đại học chính quy

     Hiện nay Phòng Đào tạo (P.ĐT) đã có kết quả thi xếp lớp Tiếng Anh đầu vào của tất cả sinh viên Khóa 19 trong đợt thi ngày 22,23/8/2019. Những sinh viên có điểm thi tiếng Anh đầu vào dưới 126 điểm đều bị hạn chế số tín chỉ đăng ký các môn học trong chương trình chính khóa dưới 12 tín chỉ. Nhằm tạo điều kiện cho các em có cơ hội cải thiện lại kết quả thi, P.ĐT trân trọng thông báo đến nhóm sinh viên có kết quả thi xếp lớp tiếng Anh đầu vào dưới 126 điểm về việc tổ chức thi xếp lớp lại đợt 2, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng được đăng ký thi xếp lớp tiếng Anh đầu vào lần 2

Sinh viên khóa 19 có điểm thi tiếng Anh đầu vào dưới 126 điểm

  1. Phương thức đăng ký:

        Qua mạng thông qua trang website:        myuel.uel.edu.vn

        Đăng nhập bằng tài khoản của sinh viên

        Vào mục “Học vụ”, chọn “Đăng ký học phần”, chọn “Đăng ký HV,HB,HL,HCT”, và chọn lớp học phần TEST cần chọn- bấm Lưu, và xuất phiếu đăng ký.

  1. Thời gian diễn ra đăng ký:

                                            Từ 0h00 ngày 05/9/2019 đến 0h ngày 9/9/2019          

  1. Thời gian thi, địa điểm thi và Lệ phí dự thi tiếng Anh đầu vào lần 2

Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học và đào tạo ngắn hạn (CFIS) sẽ thông báo chi tiết sau khi có kết quả đăng ký.

Mọi thắc mắc về nội dung chương trình Tiếng Anh tăng cường, thông tin chi tiết việc thi lại lần 2, các bạn vui lòng liên hệ Trung tâm CFIS./.

                                                                                                TL.HIỆU TRƯỞNG                         

                                                                                KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

                                                                                                        PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                                                                               

                                                                                                                          (đã ký)

                                                                                                           Trần Tân Anh Phương

Tổng truy cập: 701,152

47,405