Thông tin về Kỳ thi Đánh giá Năng lực ĐHQG TP.HCM 2019

Với mục tiêu đa dạng hóa phương thức tuyển sinh, góp phần tuyển chọn được những thí sinh có đủ năng
lực và phù hợp với đặc thù của các chương trình đào tạo, năm 2019 Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí
Minh (ĐHQG-HCM) tiếp tục tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL). Kết quả của kỳ thi ĐGNL được
sử dụng như một phương thức xét tuyển vào ĐHQG-HCM.

Trường Đại học Kinh tế - Luật thông tin về kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2019 như sau:

1. Các mốc thời gian của Kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2019

STT     Thời gian            Nội dung

  1        18/01/2019         Mở đăng ký dự thi ĐGNL đợt 1/2019

  2        28/02/2019         Kết thúc đăng ký dự thi ĐGNL đợt 1/2019

  3        31/3/2019           Tổ chức thi ĐGNL đợt 1/2019

  4       10/4/2019            Thông báo kết quả thi ĐGNL đợt 1/2019

  5        15/4/2019           Mở đăng ký thi ĐGNL đợt 2/2019

  6        15/4/2019           Mở đăng ký xét tuyển vào ĐHQG-HCM năm 2019

  7        31/5/2019           Kết thúc đăng ký dự thi ĐGNL đợt 2/2019

  8        15/6/2019           Kết thúc đăng ký xét tuyển vào ĐHQG-HCM năm 2019

  9         07/7/2019          Tổ chức thi ĐGNL đợt 2/2019

  10      15/7/2019           Thông báo kết quả thi ĐGNL đợt 2/2019


2. Địa điểm tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2019

* Thi ĐGNL đợt 1: Ngày 31/3/2019

- Thành phố Hồ Chí Minh;

- Khu vực ĐBSCL: Bến Tre.

* Thi ĐGNL đợt 2: Ngày 07/7/2019

- Thành phố Hồ Chí Minh;

- Khu vực ĐBSCL: Cần Thơ hoặc An Giang;

- Khu vực miền trung: Quy Nhơn hoặc Đà Nẵng.

Các thông tin chi tiết về kỳ thi được công bố tại các trang thông tin điện tử: https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn

Xem file thông tin về kỳ thi tại đây:

Xem file hướng dẫn đăng ký thi tại đây:


Xem file Điểm chuẩn trúng tuyển vào UEL tại đây :Tổng truy cập: 615,029

67,659