Thông tin về Kỳ thi Đánh giá Năng lực ĐHQG TP.HCM 2019

Với mục tiêu đa dạng hóa phương thức tuyển sinh, góp phần tuyển chọn được những thí sinh có đủ năng lực và phù hợp với đặc thù của các chương trình đào tạo, năm 2019 Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) tiếp tục tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL). Kết quả của kỳ thi ĐGNL được sử dụng như một phương thức xét tuyển vào ĐHQG-HCM.

ĐHQG-HCM thông báo đến các đơn vị một số thông tin về kỳ thi ĐGNL năm 2019 như sau:

1. Các mốc thời gian của Kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2019
STT Thời gian Nội dung
1 18/01/2019 Mở đăng ký dự thi ĐGNL đợt 1/2019
2 28/02/2019 Kết thúc đăng ký dự thi ĐGNL đợt 1/2019
3 31/3/2019 Tổ chức thi ĐGNL đợt 1/2019
4 10/4/2019 Thông báo kết quả thi ĐGNL đợt 1/2019
5 15/4/2019 Mở đăng ký thi ĐGNL đợt 2/2019
6 15/4/2019 Mở đăng ký xét tuyển vào ĐHQG-HCM năm 2019
7 31/5/2019 Kết thúc đăng ký dự thi ĐGNL đợt 2/2019
8 15/6/2019 Kết thúc đăng ký xét tuyển vào ĐHQG-HCM năm 2019
9 07/7/2019 Tổ chức thi ĐGNL đợt 2/2019
10 15/7/2019 Thông báo kết quả thi ĐGNL đợt 2/2019
2. Địa điểm tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2019

v Thi ĐGNL đợt 1: Ngày 31/3/2019

-         Thành phố Hồ Chí Minh;

-         Khu vực ĐBSCL: Bến Tre.

v Thi ĐGNL đợt 2: Ngày 07/7/2019

-         Thành phố Hồ Chí Minh;

-         Khu vực ĐBSCL: Cần Thơ hoặc An Giang;

-         Khu vực miền trung: Quy Nhơn hoặc Đà Nẵng.

Các thông tin chi tiết về kỳ thi được công bố tại các trang thông tin điện tử: thinangluc.vnuhcm.edu.vn; cete.vnuhcm.edu.vn.

Xem chi tiết và tải công văn đính kèm TẠI ĐÂYTổng truy cập: 525,741

33,156