TB CHÍNH THỨC LỚP ÔN THI CC VNU-EPT CHO SV K11, K12, K13 CHƯA ĐẠT CHUẨN NN

Tải file đính kèm

Thân chào các bạn SV K11, K12, K13!

P.Đào tạo thân gửi đến các Khoa thông báo chính thức V/v triển khai kế hoạch mở lớp luyện thi VNU-EPT cho sinh viên K11, K12, K13 hệ đại học chính quy chưa đáp ứng chuẩn đầu ra ngoại ngữ.

Các em lưu ý đối tượng là các bạn K11,K12, K13 chưa có chứng chỉ ngoại ngữ đủ chuẩn đầu ra, dù cho các bạn còn nợ môn hay không nợ môn đều được đăng ký lớp ôn.

Các bạn lưu ý mốc thời gian đăng ký và đóng tiền cũng như tham gia lớp đầy đủ để đạt được kết quả tốt.

Trân trọng./.Tổng truy cập: 476,967

39,613