HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

TS Nguyễn Thanh Trọng

Trưởng phòng Đào tạo

ThS Cù Xuân Tiến Phó Trưởng phòng Đào tạo

ThS Trần Tân Anh Phương

Phó Trưởng phòng Đào tạo                                  Cán bộ, nhân sự Phòng Đào tạo

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

TS Nguyễn Thanh Trọng

Trưởng phòng

2

Ths Cù Xuân Tiến

Phó Trưởng phòng

3

Ths Trần Tân Anh Phương

Phó Trưởng phòng

4

TS Đỗ Văn Thắng

Chuyên viên

5

Ths Phạm Thị Thu Hòa

Chuyên viên

6

KS Châu Văn Hồ

Chuyên viên

7

CN Nguyễn Quang Trung

Chuyên viên

8

Ths Thái Phạm Phương Thùy

Chuyên viên

8 Ths Lê Quốc Nguyên Chuyên viên
10 CN Trương Nguyễn Kiều Nhung
Chuyên viên
11  CN Đặng Thị Cẩm Ly Chuyên viên
12 CN Nguyễn Thế Hiển
Chuyên viên

hái Phạm Phương ThùyTổng truy cập: 643,320

54,462