Liên hệ giải đáp và tiếp nhận khiếu nại

Thông tin liên hệ chung của Phòng Đào tạo.

Email: phongdaotao@uel.edu.vn;

Điện thoại: 08 37244555 – 6311 (hệ chính quy) hoặc 6313 (hệ vừa làm vừa học).

Fanpage: https://www.facebook.com/PDT.UEL/

Thông tin liên hệ cụ thể tại Phòng Đào tạo

Quản lý:

Nguyễn Thanh Trọng – Trưởng phòng (trongnt@uel.edu.vn – 028 37244555 – 6315)

Cù Xuân Tiến – Phó Trưởng phòng (tiencx@uel.edu.vn – 028 37244555 – 6315)

Trần Tân Anh Phương - Phó trưởng phòng (phuongtta@uel.edu.vn – 028 37244555 – 6314)

Chuyên viên:

Nguyễn Thế Hiển (hiennt@uel.edu.vn028 37244555 – 6313)

 • Xây dựng, rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo, đề án mở ngành đào tạo;
 • Quản lý việc đăng ký môn học, danh sách các lớp;
 • Quản lý sinh viên các khóa quá hạn tốt nghiệp.

Đặng Thị Cẩm Ly (lydtc@uel.edu.vn028 37244555 – 6314)

 • Quản lý việc đăng ký môn học, danh sách các lớp;
 • Quản lý đề cương môn học chung do phòng Đào tạo quản lý;
 • Tiếp nhận xử lý đơn, phiếu yêu cầu của sinh viên nộp trực tiếp tại phòng: bảo lưu, tạm dừng, tiếp nhận, chuyển trường, gia hạn….
Trương Nguyễn Kiều Nhung (nhungtnk@uel.edu.vn028 37244555 – 6313)
 • Thư ký đề án Đào tạo Cử nhân tài năng;
 • Tiếp nhận bảo lưu, tạm dừng, chuyển trường, gia hạn, ..(hệ chính ĐH Chính quy);
 • Quản lý chương trình đào tạo hệ VLVH, VB2;
 • Lập kế hoạch giàng dạy các lớp VLVH, Bằng hai;
 • Tiếp nhận và tư vấn phương án thi ghép cho sinh viên có đơn xin trả nợ.

Đỗ Văn Thắng (thangdv@uel.edu.vn028 37244555 – 6313)

 • Tiếp nhận, cấp giấy chứng nhận sinh viên, chứng nhận hoàn thành khóa học hệ VLVH, VB2;
 • Phối hợp các đơn vị tổ chức tuyển sinh, nhập học, cấp thẻ sinh viên, lễ khai giảng, lễ tốt nghiệp hệ VLVH, VB2;
 • Quản lý điểm hệ VLVH. VB2;
 • Tiếp nhận đơn xét miễn giảm môn học, cảnh cáo học vụ, công tác xét điều kiện dự thi tốt nghiệp hệ VLVH, VB2.

Nguyễn Quang Trung  (trungnq@uel.edu.vn028 37244555 – 6311)

 • Tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại điểm;
 • Nhập điểm thi, quản lý điểm;
 • Xét cảnh cáo học vụ;
 • Quản lý phôi bằng, In, cấp phát bằng tốt nghiệp;

Thái Phạm Phương Thùy  (thuytpp@uel.edu.vn028 37244555 – 6311)

 • Hỗ trợ quản lý đăng ký môn học;
 • Xét miễn, giảm học phần Ngoại ngữ, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng;
 • Kiểm tra điều kiện xét tốt nghiệp: Chứng chỉ ngoại ngữ, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng;
 • Thư ký đề án chương trình Chất lượng cao với học phí tương ứng;

Phạm Thị Thu Hòa  (hoaptt@uel.edu.vn – 028 37244555 – 6311)

 • Thư ký đề án chương trình Chất lượng cao hoàn toàn bằng tiếng Anh;
 • Quản lý hoạt động Tham quan - kiến tập - Thực tập của chương trình CLC.
 • Thư ký đề án song bằng.

Châu Văn Hồ  (hocv@uel.edu.vn028 37244555 – 6311)

 • Xét cảnh cáo học vụ hệ;
 • Xét tốt nhiệp;
 • Lập thời khóa biểu và quản lý chương trình đào tạo hệ Vừa làm - vừa học;

Lê Quốc Nguyên  (nguyenlq@uel.edu.vn028 37244555 – 6311)

 • Quản lý thời khoá biểu các học kỳ;
 • Bố trí phòng học bù, phòng sinh hoạt đoàn - hội;
 • Quản lý học phần giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng;
 • Tiếp nhận và xử lý hồ sơ Nhận I và Trả I, in bảng điểm trả I;
 • Tiếp nhận đăng ký và in bảng điểm, giấy chứng nhận hoàn thành khoá học.


Tổng truy cập: 701,133

47,386