Thông báo V/v chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên thuộc hình thức đào tạo Văn bằng 2, Vừa làm vừa học

Kính gửi Anh/Chị sinh viên, 

P.ĐT kính gửi Anh/Chị thông báo xét chuẩn đầu ra ngoại ngữ dành cho sinh viên hình thức đào tạo Vb2, VLVH các khóa tuyển sinh.
Anh/Chị lưu ý một số vấn đề sau khi nộp chứng chỉ:
- Nộp đúng thời gian quy định ( 2 tuần đầu của các tháng 3.6.10 hàng năm)
- Kèm theo phiếu thông tin và giữ lại phiếu có xác nhận của người nhận hồ sơ có thể xác nhận qua email (P.ĐT sẽ không chịu trách nhiệm nếu thất lạc mà không có phiếu xác nhận).
- Hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu của thông báo, P.ĐT từ chối nhận nếu không đủ hồ sơ theo yêu cầu.
Trân trọng cảm ơn Anh/Chị

Tải file đính kèmTổng truy cập: 1,406,166