Liên hệ giải đáp và tiếp nhận khiếu nại

Thông tin liên hệ chung của Phòng Đào tạo.

Email: phongdaotao@uel.edu.vn;

Điện thoại: 08 37244555 – 6311 (hệ chính quy) hoặc 6313 (hệ vừa làm vừa học).

Fanpage: https://www.facebook.com/PDT.UEL/

Thông tin liên hệ cụ thể tại Phòng Đào tạo

Quản lý:

Trần Tân Anh Phương - Phó trưởng phòng (phuongtta@uel.edu.vn – 028 37244555 – 6314)

Chuyên viên:

Nguyễn Thế Hiển (hiennt@uel.edu.vn028 37244555 – 6313)  (Ô SỐ 1)

 • Quản lý đăng ký môn học ĐHCQ;
 • Quản lý đăng ký thi trả nợ hệ VLVH, BHCQ;
 • Hỗ trợ quản lý chương trình đào tạo, đề án mở ngành đào tạo, thư ký song bằng.

Lê Quốc Nguyên  (nguyenlq@uel.edu.vn – 028 37244555 – 6311) (Ô SỐ 2)
 • Quản lý thời khóa biểu hệ CQ;
 • Tiếp nhận và xử lý đơn: Nhận và Trả điểm I;
 • Tiếp nhận báo nghỉ, báo bù của giảng viên;
 • Quản lý hồ sơ lưu học sinh, dự bị, 30A.

Nguyễn Quang Trung  (trungnq@uel.edu.vn – 028 37244555 – 6311) (Ô SỐ 3)

 • Giải đáp thắc mắc các vấn đề về điểm;
 • In, cấp phát bảng điểm;
 • Quản lý cấp phát bằng tốt nghiệp;
 • Quản lý website phòng.

Trương Nguyễn Kiều Nhung 
(nhungtnk@uel.edu.vn – 028 37244555 – 6313) (Ô SỐ 4)
 • Quản lý chương trình tài năng;
 • Phụ trách tuyển sinh hệ VLVH, VB2;
 • Quản lý thời khóa biểu hệ VB2, VLVH;
 • Quản lý chương trình đào tạo hệ VLVH, VB2;
 • Tiếp nhận và tư vấn phương án thi ghép, môn học tương đương cho SV có đơn.

Phạm Thị Thu Hòa  
(hoaptt@uel.edu.vn – 028 37244555 – 6312) (Ô SỐ 5)
 • Quản lý chương trình CLC bằng tiếng anh (CA);
 • Quản lý hoạt động tham quan - kiến tập - thực tập của chương trình CLC;
 • Thư ký đề án song bằng.

Thái Phạm Phương Thùy  
(thuytpp@uel.edu.vn – 028 37244555 – 6312) (Ô SỐ 6)
 • Quản lý chương trình CLC (C);
 • Xét miễn học phần ngoại ngữ, GDTC;
 • Quản lý học phần giáo dục quốc phòng;
 • Kiểm tra điều kiện xét tốt nghiệp Hệ CQ.

Châu Văn Hồ  
(hocv@uel.edu.vn – 028 37244555 – 6311) (Ô SỐ 7)
 • Quản lý xử lý học vụ, xét tốt nghiệp;
 • In, cấp bảng điểm tốt nghiệp;
 • Xác minh văn bằng;
 • Thống kê số liệu báo cáo Bộ, ĐHQG, Trường.

Đặng Thị Cẩm Ly
(lydtc@uel.edu.vn028 37244555 – 6311) (Ô SỐ 8)
 • Quản lý việc đăng ký môn học ĐHCQ;
 • Kiểm tra văn bằng đầu vào và đầu ra;
 • Tiếp nhận xử lý : bảo lưu, tạm dừng, tiếp nhận, chuyển trường, gia hạn...;
 • Thư ký Phòng Đào tạo.


Tổng truy cập: 1,453,257