Lịch tiếp sinh viên

1. Lịch trực tiếp sinh viên:

- Cơ sở Linh Xuân (Phòng A.008 – Trường ĐH Kinh tế - Luật): từ thứ 2 đến thứ 6.

Sáng: 8g30 đến 12g00

Chiều: 14g00 đến 15g30

2. Phân công nhiệm vụ của các thành viên phòng Đào tạo:

Sinh viên dựa trên phân công nhiệm vụ, khi có thắc mắc vui lòng gửi mail trực tiếp đến chuyên viên phụ trách. Các chuyên viên sẽ trả lời trong vòng 24h các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình, nếu vượt thẩm quyền sẽ xin ý kiến của lãnh đạo đơn vị và hồi âm trong 7 ngày làm việc.

STT

Nhiệm vụ

Phụ trách

1

Quản lý, chịu trách nhiệm chính toàn bộ công việc theo đúng chức năng của phòng.

TS. Nguyễn Thanh Trọng

Trưởng phòng

 trongnt@uel.edu.vn
(08) 37244555 ext 6315

2

- Phụ trách mảng đào tạo hệ chính quy.

- Thay thế Trưởng phòng khi Trưởng phòng đi công tác để xử lý công việc phòng.

ThS. Cù Xuân Tiến

Phó trưởng phòng

 tiencx@uel.edu.vn
(08) 37244555 ext 6315

3

- Quản lý sinh viên các khoá chưa tốt nghiệp hệ chính quy.

- Quản lý chương trình đào tạo hệ chính quy
- Phụ trách chính việc đăng ký môn học hệ chính quy (không bao gồm liên thông), danh sách các lớp.

Trần Tân Anh Phương

 

phuongtta@uel.edu.vn

(08) 37244555 ext 6311

4

-  Sinh viên chính quy: Tiếp nhận xử lý đơn nộp trực tiếp tại phòng về học vụ: bảo lưu, tạm dừng học tập, tiếp nhận học trở lại ...

- Sinh viên hệ vừa làm vừa học – văn bằng hai – liên thông: Lập thời khóa biểu, lịch thi, mời giáo viên môn đại cương.
- Quản lý mail phòng Đào tạo.
- Thư ký đề án Đào tạo Cử nhân tài năng.
- Thư ký đề án Đào tạo Song bằng

Phạm Thị Thu Hoà

 

hoaptt@uel.edu.vn

(08) 37244555 ext 6313

5

- Thông báo, tiếp nhận và xử lý hồ sơ tuyển sinh hệ VLVH, VB2.

- Cấp giấy chứng nhận, xét điều kiện dự thi tốt nghiệp, xét công nhận tốt nghiệp; cấp thẻ sinh viên; xét miễn giảm môn học cho học viên hệ VLVH, VB2.
- Quản lý phôi và bằng tốt nghiệp hệ VLVH, VB2.
- Tiếp nhận các thắc mắc, góp ý học viên (hệ VB2, VLVH) và xử lý, giải đáp.

Đỗ Văn Thắng

 

thangdv@uel.edu.vn

(08) 37244555 ext 6313

6

- Quản lý cơ sở dữ liệu đào tạo.

- Phụ trách chính việc quản lý điểm (các hệ). Giải đáp các thắc mắc về điểm.
- Phụ trách xét tốt nghiệp sinh viên hệ chính quy.

Nguyễn Văn Tuyên

 

tuyennv@uel.edu.vn

(08) 37244555 ext 6311

7

- Tiếp nhận và xử lí đơn khiếu nại điểm.

- Quản lý việc đăng ký môn học, trả nợ, học kỳ phụ hệ liên thông.
- Xử lí dữ liệu điểm hệ chính quy, liên thông.
- Quản lý việc xác minh văn bằng tốt nghiệp.
- Quản lý tin tức Website liên quan đào tạo.
- Quản lý việc cảnh cáo học vụ.
- Quản lý phôi bằng và phát bằng tốt nghiệp.

Nguyễn Quang Trung

 

trungnq@uel.edu.vn

(08) 37244555 ext 6311

8

- Hỗ trợ tiếp SV, giải đáp thắc mắc chung.

- Quản lý học phần giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng. Xét miễn tiếng Anh cho sinh viên hệ chính quy.
- Hỗ trợ bộ phận đăng ký môn học.
- Lập danh sách thanh toán học phí đóng dư cho sinh viên.
- Phụ trách các vấn đề liên quan chương trình đề án ngoại ngữ 2020, tiếng Pháp.
- Thư ký đề án chương trình Chất lượng cao

Thái Phạm Phương Thùy

 

thuytpp@uel.edu.vn

(08) 37244555 ext 6311

9

- Lập kế hoạch học tập cả năm, thời khóa biểu từng học kỳ (chính, hè).

- Hỗ trợ quản lý chương trình đào tạo nhằm phục vụ công tác lập thời khóa biểu.
- Phối hợp phòng QTTB, Trung tâm NNTH&ĐTNH của trường sắp xếp phòng học (học chính, học bù).
- Phụ trách quản lý sinh viên nước ngoài.

Châu Văn Hồ

 

hocv@uel.edu.vn

(08) 37244555 ext 6311

10

- Phụ trách việc đăng ký mượn phòng.
- Quản lý thời khoá biểu các học kỳ.
- Bố trí phòng học bù, phòng sinh hoạt đoàn - hội.
- Quản lý học phần giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng.
- Tiếp nhận và xử lý hồ sơ Nhận I và Trả I, in bảng điểm trả I.
- Tiếp nhận đăng ký và in bảng điểm, giấy chứng nhận hoàn thành khoá học.

Ths. Lê Quốc Nguyên

 

nguyenlq@uel.edu.vn

(08) 37244555 ext 6311Tổng truy cập: 1,402,141