Thông báo V/v đăng ký môn học tự chọn dành cho K19

Thân chào các bạn sinh viên,
Căn cứ vào quyết định số 1525/QĐ-ĐHKTL ngày 12/12/2018 của Hiệu Trưởng trường Đại học Kinh tế - Luật về việc ban hành Quy định tổ chức giảng dạy, học tập Tiếng Anh và chuẩn trình độ ngoại ngữ tại trường ĐH Kinh tế - Luật hệ đại học chính quy tập trung (file đính kèm), 
A. Đối với sinh viên có điểm kiểm tra TA đầu vào <126 điểm
Căn cứ vào điều 5 của Quy chế trên, sinh viên năm Nhất có điểm kiểm tra TA đầu vào <126 điểm sẽ bị giới hạn số tín chỉ đăng ký (tối đa 12 tín chỉ)
Do đó, Phòng Đào tạo sẽ hủy một số môn học mà sinh viên đã đăng ký (Lý luận nhà nước và pháp luật, Triết học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh)
B. Đối với sinh viên có điểm kiểm tra TA đầu vào >=126 điểm
Căn cứ vào điều 5 của Quy chế trên, sinh viên năm Nhất có điểm kiểm tra TA đầu vào >=126 điểm sẽ không bị giới hạn số tín chỉ đăng ký, do đó sinh viên cần đăng ký thêm môn học tự chọn.  
Phòng Đào tạo thân gửi các bạn sinh viên thông báo số 246/TB-ĐHKTL-ĐT ngày 12/09/2019 của Phòng Đào tạo về việc đăng ký môn học tự chọn dành cho K19 (file đính kèm)
Phòng Đào tạo yêu cầu các bạn sinh viên nghiên cứu kỹ thông báo và nghiêm túc thực hiện theo đúng nội dung thông báo.
Phòng Đào tạo sẽ không tiếp nhận giải quyết bất kỳ trường hợp sinh viên không thực hiện đúng các yêu cầu trong thông báo đính kèm
Chúc các bạn sinh viên vui và học tập tốt
Thân.


Tổng truy cập: 701,176

47,429