Nhân sự

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ThS Trần Tân Anh Phương

Phó Trưởng phòng Đào tạo


 

 

 

                                  Cán bộ, nhân sự Phòng Đào tạo

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Ths Trần Tân Anh Phương

Phó Trưởng phòng

2

KS Châu Văn Hồ

Chuyên viên

3

KS Nguyễn Quang Trung

Chuyên viên

4

Ths Thái Phạm Phương Thùy

Chuyên viên

5 Ths Lê Quốc Nguyên Chuyên viên
6 CN Trương Nguyễn Kiều Nhung
Chuyên viên
7 ThS Đặng Thị Cẩm Ly Chuyên viên
8 ThS Hồ Thị Phương Liên Chuyên viên
9 ThS Nguyễn Thế Hiển
Chuyên viên

hái Phạm Phương ThùyTổng truy cập: 1,453,250