Nhân sự

 


Nhân sự Phòng Đào tạo

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

TS Nguyễn Hoàng Dũng

Phó Trưởng phòng phụ trách
2

ThS Nguyễn Văn  Tuyên

Phó Trưởng phòng
3

CN Nguyễn Tuấn Anh

Chuyên viên
4

ThS Nguyễn Thế Hiển

Chuyên viên
5

ThS Hồ Thị Phương Liên

Chuyên viên

6 ThS Đặng Thị Cẩm Ly Chuyên viên
 7  ThS Lê Quốc Nguyên Chuyên viên
8 CN Lê Thị Ý Nhi
Chuyên viên
9 CN Trương Nguyễn Kiều Nhung Chuyên viên
10 ThS Nguyễn Quang Trung
Chuyên viên

hái Phạm Phương Thùy