Nhân sự

 


Nhân sự Phòng Đào tạo

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

TS Nguyễn Hoàng Dũng

Phó Trưởng phòng phụ trách
2

ThS Trần Tân Anh Phương

Phó Trưởng phòng
3

ThS Nguyễn Thế Hiển

Chuyên viên

4

ThS Hồ Thị Phương Liên

Chuyên viên

5 ThS Đặng Thị Cẩm Ly Chuyên viên
 6  ThS Lê Quốc Nguyên Chuyên viên
7 CN Lê Thị Ý Nhi
Chuyên viên
8 CN Trương Nguyễn Kiều Nhung Chuyên viên
9 KS Nguyễn Quang Trung
Chuyên viên

hái Phạm Phương Thùy