THÔNG TIN VÀ SƠ ĐỒ LIÊN HỆ CÔNG VIỆC

1. Thông tin liên hệ chung của Phòng Đào tạo:

- Điện thoại: (028) 37244 555

* Số nội bộ 6311: Hệ chính quy (Đăng ký môn học, Thời khóa biểu, Thủ tục trong hoạt động đào tạo)

* Số nội bộ 6312: Xử lý học vụ và xét tốt nghiệp

* Số nội bộ 6313: Hệ VB2 VLVH, Quản lý điểm (Hệ chính quy và Hệ VB2 VLVH)

- Email: phongdaotao@uel.edu.vn

- Địa chỉ: Phòng A008, Số 669 Quốc lộ 1, Khu phố 3, Phường Linh Xuân, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

2. Thông tin liên hệ về xử lý học vụ và xét tốt nghiệp:

- Email: thongtinhocvu@uel.edu.vn

~~~oOo~~~

SƠ ĐỒ CÁC VỊ TRÍ LIÊN HỆ CÔNG VIỆC TẠI PHÒNG ĐÀO TẠO