Danh sách các biểu mẫu

DANH SÁCH CÁC MẪU BIỂU SỬ DỤNG TẠI PHÒNG ĐÀO TẠO

Sinh viên sử dụng các mẫu đơn sau theo thông báo hướng dẫn từ P. Đào tạo 

 

STT

MẢNG CÔNG TÁC

TÊN MẪU BIỂU

QUY ĐỊNH

1

ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

Mẫu điều chỉnh môn học trước khi đóng tiền

Theo thông báo P.Đào tạo

2

HỌC VỤ

Mẫu đơn xin bảo lưu tuyển sinh

Điều 23, QĐ 1368

Mẫu đơn xin tạm dừng học tập

Điều 23, QĐ 1368

Mau don xin chuyen truong.doc

Điều 25, QĐ 1368

Mẫu đơn xin nghỉ học

Điều 22, QĐ 1368

Mau don xin nhap hoc tro lai

Kèm QĐ bảo lưu / tạm dừng

Mau 3.06_Mau don dang ky song bang

Mẫu đơn đăng ký song ngành trong khối ĐHQG-TPHCM  

Mau don xin gia han thoi gian hoc tap.doc

Mẫu đơn xin xét môn tương đương tham gia song bằng

Mẫu đơn xin thi lại lần 3

Mẫu đơn xin trả nợ môn tương đương

3

 Chương trình song ngành ĐHQG - HCM

Đơn đăng ký tham gia chương trình: Click vào đây

Đơn công nhận học phần tương đương: Click vào đây

 

 

4

KHÁC

Nhận I trực tuyến: Click vào đây

Trả I trực tuyến: Click vào đây

Quy trình về nhận – trả điểm I

Xem kết quả nhận - trả điểm I

Mẫu đơn trao đổi sinh viên UEL và UEB