Thời khóa biểu Quý IV 2019 và Quý I 2020 hệ VB2

Kính gửi anh/chị sinh viên VB2,
Phòng ĐT gửi  Anh/Chị thời khóa biểu Quý IV năm 2019 và Quý I năm 2020 theo file đính kèm.
Theo chương trình đào tạo mới, từ khóa tuyển sinh năm 2017 trở đi sẽ không thi tốt nghiệp mà thay vào đó SV sẽ phải báo cáo thực tập và tích lũy đủ số tín chỉ theo yêu cầu. Ban chủ nhiệm Khoa sẽ trực tiếp liên hệ với lớp để hướng dẫn triển khai làm báo cáo thực tập
Hạn nộp báo cáo thực tập đã được thể hiện rõ trên TKB. Anh/Chị vui lòng nộp tập trung cho Ban cán sự và chuyển về Phòng ĐT theo thời gian trong TKB.
Gửi kèm email này là form mẫu làm báo cáo và form đăng ký đề tài. 


Tổng truy cập: 1,406,238