Kế hoạch thi tốt nghiệp bằng II K14 và hệ VH VL T13

Kính gửi Qúy Thầy/Cô quản lý cơ sở,

Em gửi Qúy Thầy/Cô kế hoạch thi tốt nghiệp cho các lớp bằng II K14 và các lớp hệ VHVL T13, Thầy/Cô vui lòng xem file đính kèm giúp em. (Download File đính kèm)

Kính nhờ Qúy Thầy/Cô thoong báo kế hoạch này đến học viên của cơ sở, để học viên có kế hoạch trả nợ môn cho kịp tiến độ.

Chúc Qúy Thầy/Cô sức khỏe,

Trân trọng.


Tổng truy cập: 1,406,121