Thông báo tuyển sinh bằng đại học thứ hai hệ chính quy và bằng đại học thứ hai hệ vừa làm vừa học (VL – VH)

Trường Đại học Kinh tế - Luật thông báo tuyển sinh bằng đại học thứ hai hệ chính quy và bằng đại học thứ hai hệ vừa làm vừa học (VL – VH), lớp được đặt tại Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Nghiệp vụ & Ngoại ngữ thuộc Học viện Cán bộ TP.HCM: 

1.Đối tượng dự thi:
- Đối với bằng đại học thứ hai hê chính quy: người đã tốt nghiệp đại học chính quy.
- Đối với bằng đại học thứ hai hệ VL – VH: người đã tốt nghiệp đại học…(không phân biết hệ đào tạo).

2.Ngành đào tạo: LUẬT KINH TẾ (chương trình đào tạo: Luật kinh doanh).

3.Thời gian đào tạo: 2,5 năm

4.Hình thức đào tạo: 
- Đối với bằng đại học thứ hai hệ chính quy: đào tạo theo hình thức chính quy.
- Đối với bằng đại học thứ hai hệ VL – VH: đào tạo theo hình thức VL – VH.

5.Ngày thi: 25/11/2017 (dự kiến).

6.Ôn thi: Đăng ký ôn thi từ ngày có thông báo đến 31/10/2017.

7.Thông tin liên hệ:

+ Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Nghiệp vụ & Ngoại ngữ thuộc Học viện Cán bộ TP.HCM, số 146 Võ Thị Sáu, phường 8, quận 3, TP.HCM.
+ Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐT: 028 37244552. 

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình tuyển sinh, vui lòng xem TẠI ĐÂY.


Tổng truy cập: 1,406,150