Thời khóa biểu Quý II và III năm 2020

Kính gửi Quý Thầy/Cô quản lý cơ sở, quý Anh/Chị sinh viên,
Phòng Đào tạo kính gửi Quý Thầy/Cô và Anh/Chị thời khóa biểu Quý II và III năm 2020.
Quý Thầy/Cô và ANh/Chị vui lòng xem file đính kèm.


Tổng truy cập: 1,406,292