Thông báo V/v đăng ký môn học HK1 (NH 2019-2020) - ĐH Chính quy

Download File thông báo
Chào các bạn sinh viên,
Phòng Đào tạo trân trọng thông báo đến tất cả các bạn sinh viên về thời gian diễn ra đăng ký môn học HK1(19-20), cụ thể:
+ Thời gian: từ 0h ngày 06/5/2019 đến 15h00 ngày 10/5/2019.
                 (chi tiết vui lòng đọc kỹ thông báo)
Lưu ý:
  - Sinh viên CLC, CA có thể tự đăng ký Học lại, cải thiện với các lớp đại trà trên ngay giao diện myuel.uel.edu.vn (không cần phải qua form google.doc ).
  - Sinh viên khóa 12, 13  cần liên hệ cô Hòa (ô số 6) để gia hạn thời gian học tập NH 19-20.

Thắc mắc khi diễn ra đăng ký sinh viên gửi mail về P.ĐT trong thời gian diễn ra đăng ký và ghi rõ : TÊN MAIL (ĐKMH HK1(19-20)), HỌ TÊN, MASV, LỚP, NỘI DUNG CẦN HỎI THẬT NGẮN GỌN.
 - Sinh viên K18 bị hạn chế số tín chỉ đăng ký là 12 tín chỉ (nếu chưa đạt bậc EN02).
Nếu liên hệ trực tiếp P.ĐT (trong giờ làm việc) thì:
ĐĂNG KÝ MÔN HỌC:
+ Sinh viên đại trà:    ô số 1 - thầy Trung.
+ Sinh viên CLC :      ô số 7 - cô Thùy.
+ Sinh viên CA :        ô số 6 - cô Hòa 
+ Sinh viên tài năng: ô số 5 - cô Nhung
THỜI KHÓA BIỂU, CÔNG SUẤT PHÒNG: ô số 3 - thầy Nguyên
THẮC MẮC VỀ CTĐT, SONG BẰNG:         ô số 10 - cô Phương
Trân trọng./.Tổng truy cập: 1,016,334

67,460