THÔNG BÁO V/v nộp chứng chỉ ngoại ngữ online để xét chuẩn đầu ra ngoại ngữ đợt tháng 05/2019

Nhằm phục vụ cho việc xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa K11, K12, K13, K14, K15 và công nhận chuẩn đầu ra cho sinh viên các khóa K16, K17, K18 đợt tháng 05/2019, Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên các khóa về việc nộp chứng chỉ ngoại ngữ online cụ thể như sau:

1.      Thời gian thực hiện

Từ ngày 10/05/2019 đến hết ngày 20/05/2019.

Quá thời hạn quy định, hệ thống sẽ đóng lại, sinh viên phải chờ nộp lại vào đợt xét tiếp theo vào tháng 10/2019.

2.      Chứng chỉ ngoại ngữ (xem file thông báo đính kèm)

 Download File đính kèm

Trân trọng./.Tổng truy cập: 1,205,682