THÔNG BÁO V/v đăng ký tham gia chương trình Cử nhân chất lượng cao (C) và chất lượng cao bằng tiếng Anh (CA) Khóa 19

THÔNG BÁO

V/v đăng ký tham gia chương trình Cử nhân chất lượng cao (C)

và chất lượng cao bằng tiếng Anh (CA) Khóa 19

 

Chương trình đào tạo Cử nhân CLC của trường Đại học Kinh tế -Luật là chương trình đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh hội nhập. Ban Điều hành chương trình CLC thông tin đến toàn thể sinh viên Khóa 19 về việc đăng ký bổ sung vào chương trình CLC, cụ thể như sau:


  1. Quyền lợi sinh viên tham gia chương trình cử nhân CLC:

Sinh viên  xem trong Quy định số 790/QĐ-ĐHKTL ngày 10 tháng 08 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế - Luật về việc ban hành quy định đào tạo cử nhân CLC hệ đại học chính quy (đính kèm).


B.     Điều kiện tham gia:

Sinh viên K19 đã trúng tuyển vào trường Đại học Kinh tế - Luật năm 2019 và có điểm thi THPT năm 2019 (theo tổ hợp xét tuyển tương ứng A00, A01, D01) không thấp hơn điểm chuẩn của chương trình có nguyện vọng đăng ký tham gia.

Sinh viên thuộc nhóm ngành Kinh tế và Quản lý có thể đăng ký vào cùng chuyên ngành mình đang học hoặc vào các chuyên ngành khác trong cùng nhóm này. Tương tự, sinh viên thuộc nhóm ngành Luật có thể đăng ký vào cùng chuyên ngành hoặc vào các nguyên ngành khác trong nhóm ngành Luật.


C.  Chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung: sinh viên xem trong thông báo đính kèm.


D.  Thời gian đăng ký: Từ ngày 27/08/2019 đến hết ngày 04/09/2019.


E. Cách thức đăng ký: Sinh viên đăng ký theo mẫu đơn đính kèm, nộp tại phòng Đào tạo (phòng A.008) gặp cô Thu Hòa, ô số 6.

 

Trân trọng.
--------------------------
Download File thông báo
Download QĐ 790 về quy định đào tạo chương trình CLC
Download Phiếu đăng ký tham gia chương trình CLC 2019