Thông báo V/v Thời khóa biểu quý IV năm 2018 và quý I năm 2019, Lịch thi T10/2018

Kính gửi Thầy, Cô quản lý cơ sử liên kết.
Phòng Đào tạo kính gửi Quý Thầy, Cô thời khóa biểu quý Iv năm 2018 và Quý I năm 2019 cùng lịch thi tháng 10/2018.
Riêng lịch học của lớp B17503.DKH sẽ thay đổi vì số lượng nhập học chưa đảm bảo ( sẽ có lịch thông báo riêng).
Quý Thầy, Cô vui lòng xem file đính kèm giúp em.
Download File TKB
Download File Lịch thi
Kính chúc Quý Thầy, Cô sức khỏe.
Trân trọng cảm ơn Quý Thầy, Cô.


Tổng truy cập: 1,406,130