Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp - Đợt xét : Tháng 03/2017

Download File thông báo
Những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp kiểm tra thông tin họ tên, ngày sinh, nơi sinh, xếp loại.
Sinh viên các khóa K12 trở về trước chưa tốt nghiệp kiểm tra email do trường cấp để có thêm thông tin.
Sinh viên thắc mắc vui lòng gửi email đến thầy Tuyên, email: tuyennv@uel.edu.vn
Tiêu đề: MSSV_Thắc mắc tốt nghiệp_Đợt xét T03/2017 
Hạn chót gửi email thắc mắc: ngày 30/03/2017
Tổng truy cập: 881,791

82,074