Thông báo V/v gia hạn thời gian học tập đối với sinh viên khóa 16,17

NỘI DUNG

Thời gian nhận đơn gia hạn: từ ngày 30/8/2023 (Thứ tư) đến ngày 15/9/2023 (Thứ sáu);

- Bước 1: Sinh viên hoàn tất đường dẫn đăng ký: https://link.uel.edu.vn/q6nlqV.
- Bước 2: Sinh viên điền đầy đủ vào mẫu đơn gia hạn học tập (Mẫu đơn tại đường dẫn: https://pdt.uel.edu.vn/bieu-mau4-2364/danh-sach-cac-bieu-mau);
- Bước 3: Sinh viên nộp trực tiếp tại phòng Đào tạo (bàn số 6) hoặc gửi bưu điện về địa chỉ: Phòng Đào tạo Trường Đại học Kinh tế - Luật (Số 669 Quốc lộ 1, khu phố 3, phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh). Ghi chú: Đơn xin gia hạn học tập.

(Trong trường hợp trình duyệt trên điện thoại hoặc máy tính của người dùng không hỗ trợ để xem được văn bản thì vui lòng tải văn bản theo đường dẫn ở cuối trang hiển thị)

 

 

📥 DOWNLOAD📥