Thông báo V/v Quy trình nhận bằng tốt nghiệp Chính quy đợt Tháng 4 và Tháng 7 năm 2020

Sinh viên liên hệ P.Đào tạo nhận bằng tốt nghiệp chính quy đợt xét tốt nghiệp Tháng 4 và Tháng 7 năm 2020.

Khi lên nhận bằng, Sinh viên thực hiện theo các bước sau:

  + Đóng lệ phí làm bằng tốt nghiệp tại P.Kế hoạch tài chính;

  + Trình biên lai, CMND hoặc giấy tờ tùy thân có dán hình đến Ô SỐ 3 gặp Thầy Trung nhận bằng và bảng điểm tốt nghiệp.Tổng truy cập: 881,800

82,083