THÔNG BÁO V/v tuyển sinh đào tạo song ngành trình độ đại học hệ chính quy Năm học 2022-2023

Download File thông báo

THÔNG BÁO

V/v tuyển sinh đào tạo song ngành trình độ đại học hệ chính quy

Năm học 2022-2023

            Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên các Trường thành viên ĐHQG-HCM mở rộng      cơ hội học tập, phát triển năng lực cá nhân và cơ hội nghề nghiệp trong tương lai;

            Căn cứ Quyết định số 1195/QG-ĐHQG ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Giám đốc ĐHQG-HCM về việc ban hành Quy định đào tạo song ngành trình độ đại học hệ chính quy tại Đại học Quốc gia Thành phố;

            Căn cứ Quyết định số 1557/QĐ-ĐHQG ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Giám đốc ĐHQG-HCM về việc cho phép Trường Đại học Kinh tế - Luật triển khai đào tạo song ngành trình độ đại học hệ chính quy;

            Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) thông báo tuyển sinh chương trình song ngành các Trường thành viên Đại học Quốc gia TP.HCM như sau:

 1. Đối tượng và phạm vi tuyển sinh

  Sinh viên đang theo học trình độ đại học chính quy tập trung tại các Trường thành viên của ĐHQG-HCM và đã hoàn thành tối thiểu năm học thứ nhất của chương trình đào tạo ngành đang theo học.

 2. Phương thức tuyển sinh và điều kiện xét tuyển

  • Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập ngành thứ nhất.
  • Điều kiện đăng ký xét tuyển:

  Sinh viên trình độ đại học chính quy tập trung đang học tại các Trường thành viên của ĐHQG-HCM được đăng ký học thêm một chương trình đào tạo thứ hai nếu đồng thời thỏa mãn các điều kiện tối thiểu sau:  

  • Ngành th hai sinh viên đăng ký học phi khác ngành th nht mà sinh viên đang theo học;
  • Đã hoàn thành tối thiểu năm học đầu tiên của chương trình đào tạo ngành thứ nhất và xếp loại học lực khá trở lên (từ 7.0 trên thang điểm 10).
 3. Các ngành và chỉ tiêu tuyển sinh

STT

Tên ngành học

Tên Chương trình đào tạo

Chỉ tiêu (dự kiến)

1

Kinh tế quốc tế

Kinh tế đối ngoại

20

2

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

20

3

Luật kinh tế

Luật kinh doanh

20

Sinh viên có thể tham khảo Chương trình đào tạo và danh mục môn học, Số tín chỉ của ngành học thứ hai cần tích lũy tại website http://myuel.uel.edu.vn/ chọn mục Chương trình đào tạo/ chọn mục Đại học – Song ngành chính quy.

4. Thời gian và phương thức đăng ký

 • Thời gian: 16/8/2022 - 31/8/2022;
 • Hồ sơ gồm : (1) Đơn đăng ký tham gia chương trình Song ngành trình độ đại học hệ chính quy (theo mẫu 2.07 tại http://www.pdt.uel.edu.vn).

                          (2) Bảng điểm học tập của Sinh viên.

                          (3) Giấy xác nhận sinh viên của Trường mà sinh viên đang theo học.

 • Nơi tiếp nhận hồ sơ: sinh viên nộp hồ sơ online tại link : https://t.ly/-6DN

 • Thông báo danh sách sinh viên trúng tuyển chính thức: trước ngày 05/9/2022.
 • Thời gian nộp hồ sơ nhập học tại UEL: từ 06/9/2022 đến 07/9/2022 (trong giờ làm việc tại Phòng A.008, Trường Đại học Kinh tế - Luật)
 • Thời gian bắt đầu học: theo thời khóa biểu năm học 2022-2023 (từ 12/9/2022).
 • Thời gian học: theo kế hoạch học tập của sinh viên đại học chính quy UEL.

5. Lệ phí và học phí

 • Lệ phí xét tuyển: Trường Đại học Kinh tế - Luật miễn phí lệ phí xét tuyển.
 • Học phí: Mức học phí được tính theo chương trình đào tạo (đại trà) của đề án tuyển sinh của UEL năm 2022.

6. Điều kiện tốt nghiệp và cấp bằng

 • Điều kiện tiên quyết để xét tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành thứ hai là sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành thứ nhất.
 • Cấp bằng tốt nghiệp thực hiện theo Quy chế đào tạo đại học và Quy chế văn bằng chứng chỉ hiện hành của ĐHQG-HCM.

            Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc cần giải đáp bất kỳ thắc mắc gì, xin vui lòng    liên hệ Phòng Đào tạo Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐT: (028) 372 44555 (6313) hoặc địa chỉ email của Phòng Đào tạo: phongdaotao@uel.edu.vn; thông tin trên website: http://www.uel.edu.vn , http://www.pdt.uel.edu.vn 

      Trân trọng./.