Thông báo V/v nộp chứng chỉ ngoại ngữ online để xét chuẩn đầu ra ngoại ngữ đợt Tháng 3/2019

Nhằm phục vụ cho việc xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa K11, K12, K13, K14, K15 học vượt và công nhận chuẩn đầu ra cho sinh viên các khóa K16, K17, K18 đợt tháng 03/2019, Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên các khóa về việc nộp chứng chỉ ngoại ngữ online cụ thể như sau:
1. Thời gian thực hiện
Từ ngày 15/03/2019 đến hết ngày 24/03//2019.
Quá thời hạn quy định, hệ thống sẽ đóng lại, sinh viên phải chờ nộp lại vào đợt xét tiếp theo vào tháng 05/2019.
2. Chứng chỉ ngoại ngữ
Các chứng chỉ và chuẩn điểm được chấp nhận:

KHÓA

CHỨNG CHỈ

LỚP ĐẠI TRÀ

CLC + CNTN

CLC Tiếng Anh
(CA)

Số điểm tối thiểu

Số điểm tối thiểu

Số điểm tối thiểu

K11, K12, K13

TOEFL iBT

45

50

 

TOEIC (Nghe, Đọc)

500

550

IELTS

4.5

5

General English (PET Exam)

PET (147)

PET (154)

Workplace English

- BEC Pre: 65

 

- BULATS: 47

VNU-EPT

176

201

KHÓA

CHỨNG CHỈ

LỚP ĐẠI TRÀ

CLC + CNTN
K14408 Đại trà

CLC Tiếng Anh
(CA)

Số điểm tối thiểu

Số điểm tối thiểu

Số điểm tối thiểu

K14

TOEFL iBT

45

50

 

TOEIC (Quốc tế toàn bộ)

- Nghe, Đọc: 500

- Nghe, Đọc: 550

- Nói, Viết:221

- Nói, Viết: 240

TOEIC (Quốc tế bán phần)
- Nghe, Đọc: CC quốc tế
- Nói, Viết: Thi BKE / VNU-EPT 2 kỹ năng
Ghi chú: BKE - Trung tâm ngoại ngữ ĐH Bách Khoa

- Nghe, Đọc: 500

- Nghe, Đọc: 550

- Nói, Viết
+ BKE: Pass
+ VNU-EPT: 88  (có thể tách từ bảng điểm VNU-EPT 4 kỹ năng)

- Nói, Viết
+ BKE: Pass
+ VNU-EPT: 88 (có thể tách từ bảng điểm VNU-EPT 4 kỹ năng)

IELTS

4.5

5

General English (PET Exam)

PET (147)

PET (154)

Workplace English

- BEC Pre: 65

 

- BULATS: 47

VNU-EPT

176

201

KHÓA

CHỨNG CHỈ

LỚP ĐẠI TRÀ 

CLC + CNTN
+ 408 Đại trà

CLC Tiếng Anh
(CA)

Số điểm tối thiểu

Số điểm tối thiểu

Số điểm tối thiểu

K15, K16, K17

IELTS

5

5.5

6.0

Cambridge English

PET (154)

FCE (162)

FCE (169)

TOEFL iBT

46

59

79

TOEIC (Quốc tế bán phần)
- Nghe, Đọc: CC quốc tế
- Nói, Viết: Thi BKE / VNU-EPT 2 kỹ năng
Ghi chú: BKE - Trung tâm ngoại ngữ ĐH Bách Khoa

- Nghe, Đọc: 500

- Nghe, Đọc: 550

TOEIC (Quốc tế)
Nghe, Đọc: 670
Nói, Viết: 270

- Nói, Viết
+ BKE: Pass
+ VNU-EPT: 88 (có thể tách từ bảng điểm VNU-EPT 4 kỹ năng)

- Nói, Viết
+ BKE: Pass
+ VNU-EPT: 88  (có thể tách từ bảng điểm VNU-EPT 4 kỹ năng)

VNU-EPT

226

250

275

KHÓA

CHỨNG CHỈ

LỚP ĐẠI TRÀ 

CLC + CNTN
+ 408 Đại trà

CLC Tiếng Anh
(CA)

Số điểm tối thiểu

Số điểm tối thiểu

Số điểm tối thiểu

K18 trở đi

IELTS

5

5.5

6.0

Cambridge English

PET (154)

FCE (162)

FCE (169)

TOEFL iBT

46

59

79

TOEIC (Quốc tế)

Nghe, Đọc: 500
Nói, Viết: 221

Nghe, Đọc: 550
Nói, Viết: 240

Nghe, Đọc: 670
Nói, Viết: 270

VNU-EPT

226

250

275


3. Phương thức cập nhật chứng chỉ ngoại ngữ online
- Đăng nhập vào trang: http://myuel.uel.edu.vn
- Vào mục Học vụ -> Cập nhật chứng chỉ -> Chọn đợt xét chứng chỉ  -> Chọn loại chứng chỉ (VD: TOIEC, IELTS,..) -> Cập nhật các thông tin: ngày thi, ngày hết hạn, nơi cấp, điểm nghe, điểm nói, điểm đọc, điểm viết, tổng điểm, số điện thoại liên lạc -> Nhấp chọn "Browse" để tải hình chứng chỉ lên hệ thống (lưu ý ảnh tải lên phải dưới 4MB, tên file là MSSV) -> Lưu thông tin để hoàn tất.
***Lưu ý đối với SV Khóa K14, K15, K16, K17:
+ Sinh viên thi 02 kỹ năng Nghe-Đọc Toeic quốc tế và thi bổ sung 2 kỹ năng Nói-Viết tại Bách Khoa thì chỉ cần cập nhật 02 kỹ năng Nghe-Đọc Toeic quốc tế lên website myuel.edu.vn (chọn mục Toeic 2 kỹ năng), dữ liệu thi tại Bách Khoa P.ĐT sẽ tự cập nhật cho sinh viên.
+ Sinh viên thi 02 kỹ năng Nghe-Đọc Toeic quốc tế và thi bổ sung 2 kỹ năng Nói-Viết theo VNU-EPT thì chỉ cần cập nhật 02 kỹ năng Nghe-Đọc Toeic quốc tế lên website myuel.edu.vn (chọn mục Toeic 2 kỹ năng), ngoài ra sinh viên cần nộp trực tiếp cho P.ĐT bảng điểm/chứng chỉ xác nhận điểm 2 kỹ năng thi theo VNU-EPT.
- Trong quá trình cập nhật những thông tin nào được mặc định sẵn nhưng bị sai lệch, sinh viên điều chỉnh vào mục ghi chú.
***Lưu ý: Phòng Đào tạo sẽ dựa trên dữ liệu chứng chỉ SV khai báo, chuyển cho các bên liên quan để xác minh. Vì vậy, yêu cầu sinh viên điền thông tin đầy đủ, chính xác và trung thực. Trường hợp phát hiện gian lận, sinh viên sẽ bị xét kỷ luật theo quy định của nhà trường, đồng thời bị cấm thi trong vòng 2 năm theo quy định chung của các đơn vị tổ chức thi.
Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ phòng Đào tạo - điện thoại 028.37244555 – số nhánh 6312 (gặp cô Thùy) hoặc 6311 (gặp thầy Trung), hoặc email: thuytpp@uel.edu.vn, trungnq@uel.edu.vn  tiêu đề “CẬP NHẬT CCNN ĐỢT T03/2019” để được hỗ trợ.
Trân trọng./.Tổng truy cập: 1,406,235