Quy trình xử lý hồ sơ bảo lưu tuyển sinh, tạm dừng học tập, nghỉ học

Quy trình xử lý hồ sơ bảo lưu tuyển sinh, tạm dừng học tập, nghỉ học

1. Quy định chung:
a. Bảo lưu kết quả Tuyển sinh: những sinh viên trúng tuyển vào trường được bảo lưu Tuyển sinh trong các trường hợp sau:
- Điều động vào các lực lượng vũ trang;
- Bị ốm hoặc tai nạn phải điều trị thời gian dài có xác nhận cơ quan y tế;
b. Tạm dừng học tập: Sinh viên được quyền tạm dừng học tập và bảo lưu kết quả đã học trong các trường hợp sau:
- Điều động vào các lực lượng vũ trang;
- Bị ốm hoặc tai nạn phải điều trị thời gian dài có xác nhận cơ quan y tế;
- Trường hợp lý do cá nhân, sinh viên phải học ít nhất một học kỳ ở trường, không rơi vào các trường hợp bị đình chỉnh học tập.
c. Nghỉ học: sinh viên có nguyện vọng nghỉ học có lý do và minh chứng kèm theo.

2. Yêu cầu hồ sơ:
- Mẫu Đơn xin Bảo lưu Tuyển sinh (trường hợp Bảo lưu tuyển sinh) hoặc Đơn xin tạm dừng học tập (trường hợp tạm dừng học tập) hoặc Đơn xin nghỉ học (trường hợp xin nghỉ học);
- Minh chứng.

3. Thời gian nhận hồ sơ:
Vào 2 tuần đầu tiên của học kỳ.

4. Thời gian trả hồ sơ:
Sau ngày nhận đơn khoảng 2 tuần (phản hồi bằng điện thoại từng hồ sơ sau khi có kết quả và hẹn ngày nhận quyết định chính thức)


Xem và tải file sơ đồ Quy trình tại đâyTổng truy cập: 1,406,233