Thông báo tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân năm 2023

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân năm 2023

 

Trường Đại học Kinh tế - Luật thông báo đến sinh viên Khóa 19 và các khóa khác về thời gian tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân năm 2023 với một số nội dung sau:

  1. Đối tượng: Sinh viên khóa 19 và các khóa khác đã có quyết định tốt nghiệp trong năm 2023

  2. Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Kinh tế - Luật

  3. Thời gian dự kiến tổ chức: Từ ngày 10/7/2023 (thứ Hai) đến ngày 14/7/2023 (thứ Sáu)


Xem chi tiết nội dung trong Thông báo bên dưới hoặc 📥DOWNLOAD📥


(Trong trường hợp trình duyệt trên điện thoại hoặc máy tính của người dùng không hỗ trợ để xem được văn bản thì vui lòng tải văn bản theo đường dẫn phía trên)