Thông báo V/v nhận bằng tốt nghiệp đợt xét Tháng 04/2017 hệ chính quy

Phòng Đào Tạo thông báo đến các bạn sinh viên được xét tốt nghiệp trong đợt Tháng 4/2017 đến nhận bằng tốt nghiệp trực tiếp tại P.Đào Tạo. 

Quy trình nhận bằng tốt nghiệp :
+ Đóng tiền lệ phí làm bằng tốt nghiệp tại P. Kế hoạch tài chính (Đối với các bạn sinh viên chưa đóng tiền lệ phí làm bằng);
+ Khi đi nhận bằng mang theo giấy tờ tùy thân có dán hình (Thẻ sinh viên, CMND, Hộ chiếu,...);
+ Nhận bằng trực tiếp tại P.Đào tạo sau khi đã có biên lai lệ phí làm bằng tốt nghiệp.

***Có thể nhận bằng dùm nếu có giấy ủy quyền và có dấu xác nhận của địa phương nơi cư trú kèm theo CMND sao y của người ủy quyền và người được ủy quyền.


Thân chào.


Tổng truy cập: 881,776

82,059