Thông báo V/v sử dụng kết quả bài thi ngoại ngữ quốc tế trực tuyến để xét công nhận CĐR tốt nghiệp trình độ đại học trong thời gian dịch bệnh và giãn cách xã hội

Phòng Đào tạo trường ĐH Kinh tế - Luật kính chuyển tiếp đến Ban chủ nhiệm các Khoa, cố vấn học tập các lớp và các em sinh viên công văn từ ĐHQG-HCM về việc công nhận kết quả bài thi ngoại ngữ quốc tế IELTS Indicator và TOEFL iBT Home Edition trực tuyến nhằm tạo điều kiện cho sinh viên đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ để xét tốt nghiệp trình độ đại học trong tình hình dịch bệnh và giãn cách xã hội.

Đồng thời, Phòng Đào tạo đính kèm lại thông báo số 204/TB-ĐHKTL-ĐT ngày 27/10/2021 về việc nộp chứng chỉ xét tốt nghiệp bổ sung năm 2021 để các bạn sinh viên nắm thông tin và thực hiện.

(chi tiết tại file đính kèm)

Trân trọng./.

TB nộp CCNN xét TN bổ sung năm 2021

CV1788_211111 gửi các đơn vị triển khai công nhậnTổng truy cập: 1,205,690