Hội thảo "Công tác đào tạo của Trường Đại học Kinh tế - Luật 20 năm xây dựng và phát triển"

Ngày 4.11.2020 tại Hội trường A đã diễn ta Hội thảo "Công tác đào tạo của Trường Đại Học Kinh Tế - Luật 20 năm xây dựng và phát triển”.

Nhằm nhìn lại chặng đường 20 năm qua của hoạt động đào tạo tại trường Đại học Kinh tế - Luật và định hướng các hoạt động phát triển đào tạo đại học và sau đại học, UEL đã tổ chức Hội thảo "Công tác đào tạo của Trường Đại học Kinh tế - Luật 20 năm xây dựng và phát triển".

Hội thảo có sự tham dự của PGS. TS Vũ Hải Quân – Bí Thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc ĐHQG-HCM; lãnh đạo Ban Đại học, Ban Sau đại học, lãnh đạo các trường thành viên và đơn vị trực thuộc ĐHQG-HCM.

Hội thảo là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động hướng đến kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) với các hoạt động kết nối, giao lưu các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động và người học của Trường, tăng cường sự gắn bó thể hiện sự Đột phá trong quá trình phát triển của UEL trong suốt 20 năm.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng – Hiệu trưởng Nhà trương cho biết   trong 20 năm xây dựng và phát triển, công tác phát triển các chương trình đào tạo, đề án đào tạo, công tác tuyển sinh, xây dựng kế hoạch và quản lý đào tạo, các hoạt động phục vụ đào tạo,… ngày càng hoàn thiện, hiệu quả, đi vào chiều sâu, góp phần quan trọng cho sự phát triển và khẳng định vị thế của Trường. Bên cạnh đó những đột phá trong chương trình đào tạo, đại trà hóa chương trình chất lượng cao  tiến tới đại trà hóa chương trình chất lượng cao bằng tiếng Anh. Do đó Trường sẽ chú trọng phát triển hơn nữa đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, chương trình đào tạo và thích ứng với chương trình quốc tế.


                                             PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng phát biểu khai mạc tại Hội thảo

Tiếp đó, Trưởng Ban tổ chức Hội thảo phát biểu đề dẫn, PGS.TS Lê Tuấn Lộc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường cho biết trong Hội thảo lần này đề nghị các thầy cô, các nhà khoa học, các nhà quản lý, các đại biểu, tiếp tục có những ý kiến thảo luận đóng góp để làm rõ hơn các nội dung như: Thành tựu, tồn tại, hạn chế trong công tác đào tạo đại học, sau đại học, liên kết quốc tế của UEL trong 20 năm xây dựng và phát triển; vai trò của công tác đào tạo trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược của nhà trường; Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, công tác đào tạo của trường; ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý đào tạo; công tác liên kết quốc tế và tổ chức hoạt động đào tạo đại học, sau đại học tại các địa phương và các xu hướng phát triển đại học và những vấn đề thay đổi trong công tác đào tạo, định hướng kế hoạch chiến lược phát triển đào tạo, giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo của nhà trường.
 


   PGS.TS Lê Tuấn Lộc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường, Trưởng Ban tổ chức Hội thảo phát biểu đề dẫn 

Hội thảo đã lắng nghe các báo cáo: 
- Tham luận 1: Công tác đào tạo đại học chính quy: nhìn lại 20 năm và định hướng, giải pháp phát triển trong bối cảnh mới (TS Nguyễn Thanh Trọng  – Trưởng phòng Đào tạo);
- Tham luận 2: Đào tạo sau đại học: 20 năm nhìn lại và định hướng giai đoạn 2020 – 2025. (ThS Nguyễn Thị Lài  – Phó Trưởng phòng Sau Đại học);
- Tham luận 3: Vai trò của công tác sinh viên đối với sự phát triển hoạt động đào tạo của Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM. (ThS Võ Văn Trọng  – Trưởng phòng Công tác sinh viên);
- Tham luận 4: Nâng cao chất lượng đào tạo bậc đại học chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán trong bối cảnh hội nhập. (TS Hồ Xuân Thủy  – Phó trưởng khoa phụ trách khoa Kế toán - Kiểm toán);

- Tham luận 5: Vai trò của Hợp tác doanh nghiệp và Hợp tác quốc tế trong việc nâng cao chất lượng đào tạo trong thời kỳ hội nhập ở Khoa Hệ thống thông tin.(TS Lê Hoành Sử  – Trưởng khoa Hệ thống thông tin).

Công tác đào tạo hiện nay và trong giai đoạn tới cũng đối diện với những thách thức lớn. Chính vì vậy, Hội thảo lần này không chỉ nhìn lại, đánh giá các kết quả đạt được trong công tác đào tạo 20 năm qua mà còn xác định những tồn tại, hạn chế, những vấn đề đang đặt ra và đề xuất những định hướng, giải pháp phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Trong khuôn khổ của Hội thảo, các đại biểu đã có những ý kiến thảo luận, đóng góp để làm rõ các thành tựu, tồn tại, hạn chế trong công tác đào tạo đại học, sau đại học, liên kết quốc tế,… của UEL trong 20 năm xây dựng và phát triển. Vai trò của công tác đào tạo trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược của Trường. Và đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý đào tạo tại Trường; Định hướng kế hoạch chiến lược phát triển, nâng cao chất lượng đào tạo của Trường;...

Một số hình ảnh tại Hội thảo:


PGS.TS Nguyễn Hải Quân - Bí Thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc ĐHQG-HCM phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo


                                                                              Toàn cảnh Hội thảo


                                                   Các đại biểu trình bày tham luận tại Hội thảo


                                                  Các đại biểu và khách mời chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo
                     Đại biểu là các giảng viên, doanh nghiệp, sinh viên đóng góp ý kiến, thảo luận tại Hội thảo

  

                    Một số hình ảnh khác tại hội thảo


                                                                                                                                  Thực hiện: Phòng đào tạo, CCATổng truy cập: 1,406,338