Thông tin Hội thảo "Công tác đào tạo của Trường Đại học Kinh tế - Luật 20 năm xây dựng và phát triển" 

Nhằm nhìn lại chặng đường 20 năm qua của hoạt động đào tạo tại trường Đại học Kinh tế - Luật và định hướng các hoạt động phát triển đào tạo đại học và sau đại học, UEL tổ chức Hội thảo "Công tác đào tạo của Trường Đại học Kinh tế - Luật 20 năm xây dựng và phát triển".

« «« | 1 | 2 | 3 | 4 | »» »

Tổng truy cập: 1,016,318

67,444