BẢN TIN HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO HỌC KỲ HÈ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT (2014-2021)

BẢN TIN HỘI NGHỊ

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO HỌC KỲ HÈ

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT (2014-2021)

Nhằm mục đích tổng kết và đánh giá hiệu quả tổ chức đào tạo Học kỳ hè tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) giai đoạn 2014-2021, nhìn lại những kết quả đạt được trong việc tổ chức Học kỳ hè đối với cán bộ, giảng viên và sinh viên trong Trường; xác định những khó khăn, thách thức trong việc tổ chức Học kỳ hè tại Trường trong giai đoạn 2014-2021; Từ đó đề ra những giải pháp, phương hướng nâng cao chất lượng trong việc tổ chức Học kỳ hè trong thời gian tiếp theo, phân tích những thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai thực hiện 03 học kỳ ở mỗi năm học trong bối cảnh mới của UEL. Ngày 03/12/2021, Trường ĐH Kinh tế - Luật tổ chức hội nghị đánh giá hiệu quả tổ chức đào tạo Học kỳ hè tại trường giai đoạn 2014-2021. Hội nghị được tổ chức kết hợp bằng hai hình thức trực tiếpvà trực tuyến.
Đến tham dự hội nghị, có 46 cán bộ viên chức tham gia gồm Ban giám hiệu, đại diện lãnh đạo các Khoa/ Bộ môn, lãnh đạo các đơn vị, các giảng viên UEL và thành viên trong Ban tổ chức hội nghị.
Chủ trì Hội nghị:
PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng  – Hiệu trưởng, Trưởng BTC hội nghị
TS Nguyễn Thanh Trọng         – Trưởng Phòng Đào tạo, Phó Trưởng BTC hội nghị

PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng – Hiệu trưởng, Trưởng BTC, đã có bài phát biểu khai mạc đánh giá tầm quan trọng của Hội nghị trong tình hình mới, giai đoạn chuyển đổi số và UEL tiến hành tự chủ đại học từ năm học 2021-2022.
TS Nguyễn Thanh Trọng – Trưởng Phòng Đào tạo, Phó Trưởng BTC hội nghị, đã báo cáo đề dẫn và tổng quan các báo cáo tham luận, từ đó có những định hướng những nội dung cần thảo luận góp ý tại Hội nghị.