Trường Đại học Kinh tế - Luật mở hai chương trình đào tạo mới phù hợp với xu thế xã hội

Nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phát huy các kết quả đạt được từ việc triển khai đề án đào tạo chất lượng cao và thực hiện chiến lược phát triển giai đoạn 2016 – 2021, Trường Đại học Kinh tế - Luật đã xây dựng, trình và được ĐHQG-HCM thông qua đề án chất lượng cao ngành Toán kinh tếchương trình chất lượng cao Kinh doanh số và trí tuệ nhân tạo.

Đại diện ban đề án trình bày về đề án chất lượng cao 

Các chương trình chất lượng cao với những ưu điểm nổi bật:
- Sinh viên được đào tạo với phương pháp giảng dạy, phương pháp nghiên cứu hiện đại; điều kiện về cơ sở vật chất, hoạt động Tham quan - Kiến tập - Thực tập được nhà trường chú trọng đầu tư trong 4 năm học.
- Đào tạo sinh viên có chất lượng đầu ra có kiến thức chuyên môn, kỹ năng, thái độ và ngoại ngữ vượt trội so với các chương trình đại trà nhằm đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao.
- Hai ngành học mới với chuẩn chương trình chất lượng cao sẽ cung cấp cho xã hội những chuyên gia, các nhà khoa học có khả năng phản biện, tư vấn chính sách kinh tế, phân tích và quản lý dữ liệu cho chính phủ và doanh nghiệp, phục vụ cho quá trình đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay.


Đại diện lãnh đạo khoa Toán kinh tế trình bày bảo vệ đề án


Đại diện lãnh đạo khoa Hệ thống thông tin trình bày bảo vệ đề án

Thế giới đang bước vào cách mạng công nghiệp 4.0 cùng với những ứng dụng nghiên cứu mạnh mẽ về IoT, công nghệ tự động và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào mọi lĩnh vực đời sống; các lĩnh vực công nghệ dữ liệu bao gồm AI (Trí tuệ nhân tạo), Data Science (Khoa học dữ liệu) và Big Data (Dữ liệu lớn) đang phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn. Với xu thế đó, chương trình chất lượng cao ngành Toán kinh tếchương trình chất lượng cao Kinh doanh số và trí tuệ nhân tạo được thông qua rất phù hợp với nhu cầu, thị hiếu người học và thị trường lao động. Trong năm 2020, hai chương trình mới này hứa hẹn sẽ là một trong những ngành được các bạn thí sinh quan tâm tại Trường Đại học Kinh tế - Luật. 
Thông tin và hình ảnh: Phòng Đào tạo
Tin bài: CCATổng truy cập: 930,782

72,125