Quy trình xử lý hồ sơ xin nhập học trở lại

Quy trình xử lý hồ sơ xin nhập học trở lại

1. Quy định chung:
Sinh viên sau khi Bảo lưu và Tạm dừng muốn trở lại học tiếp tại trường, phải hoàn tất thủ tục nhập học trở lại.

2. Yêu cầu hồ sơ:
- Mẫu đơn xin Nhập học trở lại;
- Bản photo Quyết định tạm dừng học tập đã duyệt nhà trường (trường hợp tạm dừng) hoặc photo Quyết định Bảo lưu tuyển sinh đã duyệt nhà trường (trường hợp bảo lưu tuyển sinh);
- Mẫu đơn đăng ký môn học cho học kỳ sau.

3. Thời gian nhận hồ sơ:
Vào 2 tuần đầu tiên của học kỳ.

4. Thời gian trả hồ sơ:
Sau ngày nhận đơn khoảng 2 tuần (phản hồi bằng điện thoại từng hồ sơ sau khi có kết quả và hẹn ngày nhận quyết định chính thức)

Xem và tải file sơ đồ Quy trình tại đâyTổng truy cập: 1,406,297