THÔNG BÁO V/v đăng ký môn học bắt buộc, tự chọn, học lại, học vượt, ngoài kế hoạch/học bù, song ngành và cải thiện HK2 năm học 2019-2020 – Hệ ĐH Chính quy

     

THÔNG BÁO

V/v đăng ký môn học bắt buộc, tự chọn, học lại, học vượt, ngoài kế hoạch/học bù,

song ngành và cải thiện HK2 năm học 2019-2020 – Hệ ĐH Chính quy

   Để chuẩn bị cho việc tổ chức các lớp môn học và triển khai kế hoạch giảng dạy HK2 năm học 2019-2020 đúng tiến độ, Phòng Đào tạo (PĐT) thông báo sinh viên (SV) các Khóa 12,13 (được gia hạn học tập) và Khóa 14,15,16,17,18,19 về việc tiến hành đăng ký môn học qua mạng HK2 (năm học 2019-2020) theo hình thức và nội dung như sau:

  1. Môn học đăng ký

+ Môn bắt buộc, môn tự chọn,

+ Môn học lại (đã học và có điểm tổng kết <5,0 hoặc các môn tự chọn thay thế khác trong cùng học kỳ),

+ Môn học vượt (nếu có, là các môn có trong chương trình mà SV muốn đăng ký học trước),

+ Môn học bù/ ngoài kế hoạch (nếu có, là môn học có trong chương trình học ở các học kỳ trước của sinh viên nhưng SV chưa học – đăng ký chung ở mục “Học vượt”),

+ Môn học cải thiện (có điểm tổng kết ≥ 5,0 mà SV muốn đăng ký học cải thiện điểm) theo thời khóa biểu được thể hiện trong chương trình đăng ký.

Những SV muốn đăng ký học tích lũy kiến thức (ngoài chương trình đào tạo) và song bằng thì cũng phải đăng ký trên mạng.

Tất cả sinh viên các Khóa phải tự đăng ký các môn Kế hoạch, môn học vượt/ học lại/ cải thiện/ song bằng, ngoài CTĐT) (kể cả môn Tiếng Anh). Riêng khóa 18,19 được tự do chọn lớp học phần ở một số môn học ở HK2 (19-20).

VD: Sinh viên K18401 có thể đăng ký học môn KD15 với lớp K18403

  1. Thời gian đăng ký

5 ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (từ 0h00 ngày 25/11/2019 đến 13h00 ngày 29/11/2019)

  1. Cách thức đăng ký

Đăng ký tại trang Myuel.uel.edu.vn, “Chọn đăng nhập bằng Gmail”

  1. Mật khẩu đăng ký:

SV nhập email – mật khẩu email trường để đăng nhập

(Nếu quên mật khẩu email, SV phải tự liên hệ phòng CNTT – A.513)

v LƯU Ý:

+ Vì kết quả thi Anh văn ở HK1(19-20) có sau ngày 28/12/2019 nên Phòng Đào tạo dự kiến cho nhóm sinh viên K18, K19 đậu EN02 để mở giới hạn tín chỉ đăng ký bổ sung môn học sau ngày 06/01/2019 (chi tiết đợi thông báo tiếp theo).

+ Sinh viên không được đăng ký hình thức HỌC LẠI/CẢI THIỆN nếu chưa biết điểm.

+ Nếu SV gặp vấn đề khi đăng ký môn học (chỉ giải quyết trong thời hạn đăng ký được quy định ở trên) thì liên hệ trực tiếp PĐT (trong ngày làm việc)

+ Tất cả các SV khóa cần cân nhắc kỹ trước khi chuyển lớp học phần (có khả năng không còn chỗ trống nếu muốn quay lại),

+ Đối với SV khóa 16: Phòng Đào tạo sẽ gắn sẵn môn chuyên môn tốt nghiệp hoặc Khóa luận, Báo cáo thực tập căn cứ vào danh sách do các Khoa gửi.

+ Sinh viên các chương trình đại trà không được đăng ký học ở các lớp CLC, CA.

+ Sinh viên CLC, CA đăng ký học lại/ cải thiện với các lớp học phần CLC thì phải trả phí cao hơn so với đăng ký học lại/ cải thiện với các lớp đại trà (theo dõi thông báo thu học phí của phòng KH-TC). Đối với CA việc học lại/cải thiện với đại trà chỉ áp dụng với các môn học bằng tiếng Việt, các môn học song ngữ/Tiếng Anh phải học lại/cải thiện với CA.

Nếu SV không đăng ký đúng thời gian quy định ở trên, SV sẽ phải học bù các môn này ở các học kỳ sau. Kết thúc việc ĐKMH, SV phải xuất kết quả ĐKMH – có mã vạch để lưu.

+ Sinh viên học vượt các môn tự chọn nên đăng ký học vượt đủ số tín chỉ cần tích lũy của Nhóm. Nếu SV rớt một trong các môn của cùng một nhóm tự chọn thì việc đăng ký học bất kỳ môn nào của nhóm tự chọn này sẽ đều bị ghi nhận phân loại “Học lại” (chứ không phải dạng “Kế hoạch” hay “Học vượt”).

VD: Nhóm tự chọn 3 môn A,B,C cần phải tích lũy 6 tín chỉ thì SV nên học đủ 2 môn 3tc thuộc nhóm tự chọn trên.

+ Dữ liệu đăng ký môn học của sinh viên sẽ là căn cứ để Phòng Kế hoạch – Tài chính thu tiền (chi tiết xem thông báo thu học phí của P.KH-TC).

5. Hướng dẫn đăng ký môn học đối với sinh viên chương trình CA

-     K16408CA, K17CA và K18CA: sinh viên tự thực hiện việc đăng ký cho tất cả các loại môn học theo như hướng dẫn chung toàn trường như trên. Riêng 405CA xem thêm lưu ý bên dưới.

-     K19CA: Lịch trình đăng ký và xử lý môn học K19CA thực hiện như sau:

Thời gian

Loại môn

Cách thức đăng ký

Người

đăng ký

25-29/11/19

Tự chọn

(Đợt 1: lấy số lượng chung, chưa phải là dữ liệu chính thức)

Sinh viên đăng ký qua link https://forms.gle/5yJxaWc3hSVw5uGT6 (SV không đăng ký trên myuel). SV xem đề cương môn học đính kèm để có thêm thông tin chọn môn.

Sinh viên

23-25/12/19

Bắt buộc và tiếng Anh

Ban Đề án sẽ gán mặc định thời khóa biểu cho sinh viên.

Ban Đề án

26-29/12/19

Tự chọn

(Đợt 2: đăng ký chính thức vào lớp học phần)

Sinh viên đăng ký qua tài khoản trên myuel.

Sau thời gian này, những trường hợp chưa đăng ký Ban Đề án sẽ gán mặc định môn tự chọn.

Sinh viên

-     Lưu ý đối với ngành 405CA: 405CA là chương trình tích hợp chứng chỉ quốc tế trong chương trình. Ngoài ra, sinh viên 405CA được tạo điều kiện học bổ sung học phần kế toán Việt Nam nếu sinh viên có nguyện vọng (thông tin cụ thể xem thông báo số 24 đính kèm). HK2 (19-20) có 4 môn học trong danh mục này có mở lớp đại trà. Nếu sinh viên 405CA có nguyện vọng học thì lập danh sách đăng ký, có chữ ký của Cố vấn học tập (để được tư vấn về điều kiện tiên quyết của môn học) và gửi danh sách này về cho cô Hòa, ô số 6, phòng Đào tạo trước ngày đầu tiên của HK2 là 06/01/2020.

-     Liên hệ: những thắc mắc về CA sinh viên liên hệ cô Hòa (ô số 6, hoaptt@uel.edu.vn).

Nơi nhận:

- SV các khóa;

- Lưu: VT, ĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Trần Tân Anh Phương

                                                                                                       

                                                                                                           

                                                                                                  

                                                                                                       

                                                                                                       Tổng truy cập: 855,327

97,329