THÔNG BÁO về việc nộp chứng chỉ ngoại ngữ online để xét chuẩn đầu ra ngoại ngữ đợt tháng 04/2020

Nhằm phục vụ cho việc xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa K12, K13, K14, K15, K16 và công nhận chuẩn đầu ra cho sinh viên các khóa K17, K18, K19 đợt tháng 04/2020, Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên các khóa về việc nộp chứng chỉ ngoại ngữ online cụ thể như sau:

1.      Thời gian thực hiện

Từ ngày 15/04/2020 đến hết ngày 30/04/2020.

Quá thời hạn quy định, hệ thống sẽ đóng lại, sinh viên phải chờ nộp lại vào đợt xét tiếp theo vào tháng 07/2020. (Dự kiến)

2.      Chứng chỉ ngoại ngữ (xem file thông báo đính kèm)

 Download File đính kèm

Trân trọng./.Tổng truy cập: 930,771

72,114