Quy trình xử lý hồ sơ xin gia hạn thời gian học tập

Quy trình xử lý hồ sơ xin gia hạn thời gian học tập

1. Quy định chung:
Những sinh viên đã hết thời gian đào tạo nhưng chưa hoàn thành xong chương trình, muốn có nguyện vọng kéo dài thêm thời gian đào tạo để trả nợ môn.

2. Yêu cầu hồ sơ:
Mẫu đơn xin Gia hạn thời gian đào tạo.

3. Thời gian nhận hồ sơ:
Trễ nhất là vào 2 tuần đầu tiên của năm học.

4. Thời gian trả hồ sơ:
Sau ngày nhận đơn khoảng 2 tuần (phản hồi bằng điện thoại từng hồ sơ sau khi có kết quả và hẹn ngày nhận quyết định chính thức)

Xem và tải file sơ đồ Quy trình tại đâyTổng truy cập: 1,406,287